Επικοινωνήστε μαζί μας
Address: Κλεισόβης 12, 106 77 Αθήνα
Ακολουθήστε μας

Εκτύπωση

Solidarisch

1. πνευματικά δικαιώματα
Το περιεχόμενο του παρόντος δικτυακού τόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της MAZÍ E-Shop, με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος που δεν παραχωρείται ρητά στο παρόν. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του παρόντος δικτυακού τόπου που περιέχονται σε αυτόν ανήκουν στην MAZÍ E-Shop ή σε τρίτους που εμπλέκονται νόμιμα. Με την πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε ότι δεσμεύεστε από τους παραπάνω νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων.

2. προσωπικά δεδομένα
Το MAZÍ E-Shop εφαρμόζει απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, που προβλέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, Προεδρικό Διάταγμα 131/2003) καθώς και το Νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση και τις σχετικές διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας (Ν. 2472/1997) για την προστασία του ατόμου και την προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτές συμπληρώνονται από τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, του Πρ.Π.Δ. 207/1998, 79/2000, του άρθρου 8 του Ν. 2819/2000 και του ευρωπαϊκού δικαίου με τις οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, δηλώνει ρητά ότι δεν πρόκειται να προβεί σε καμία αθέμιτη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτει, δημοσιεύει, πωλεί, εκμισθώνει ή ανταλλάσσει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες που υποβάλλετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Τα προσωπικά σας δεδομένα διαγράφονται οριστικά κατόπιν αιτήματός σας και δεν δίνονται με κανέναν τρόπο σε κανέναν. Υποβάλλοντας υλικό στον διακομιστή μας, συμφωνείτε ότι το υλικό δεν περιέχει αναληθή, παράνομα ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο ακατάλληλα για χρήση και δημοσίευση δεδομένα.

3. περιορισμός της ευθύνης
Το MAZÍ E-Shop έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την όσο το δυνατόν ακριβέστερη απεικόνιση των προϊόντων του με την ανάρτηση φωτογραφιών, περιγραφών και ειδικών σχολίων. Ωστόσο, ο παρών δικτυακός τόπος ενδέχεται να περιέχει σφάλματα (τυπογραφικά, αριθμητικά και οπτικά). Το MAZÍ E-Shop δεν εγγυάται την ακρίβεια ή την πληρότητα των απεικονίσεων και των περιγραφών ή την αξιοπιστία οποιασδήποτε συμβουλής, γνώμης, δήλωσης ή άλλης πληροφορίας που αναφέρεται ή είναι διαθέσιμη σε αυτόν τον ιστότοπο.

4. τροποποίηση των όρων του παρόντος
Το MAZÍ E-Shop διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώνει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών και αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει το παρόν κείμενο για οποιαδήποτε αλλαγή ή προσθήκη στους όρους.

5 Ιδιοκτησία – Εμπορικά σήματα
Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, το λογότυπο MAZÍ E-Shop είναι ιδιοκτησία της MAZÍ E-Shop. Τα ονόματα προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται σε αυτόν τον ιστότοπο ενδέχεται να είναι εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα των αντίστοιχων κατόχων τους. Η πρόσβασή σας σε αυτόν τον ιστότοπο δεν πρέπει να ερμηνεύεται ως χορήγηση, κατά συνέπεια, οριστική ή άλλη, οποιασδήποτε άδειας ή δικαιώματος χρήσης οποιωνδήποτε συμβόλων, λογότυπων, εικόνων, παραστάσεων που εμφανίζονται σε αυτόν τον ιστότοπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας ή οποιουδήποτε τρίτου μέρους.

6 Εφαρμοστέο δίκαιο
Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος MAZÍ διέπονται από τη διεθνή και ευρωπαϊκή νομοθεσία που διέπει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο (Οδηγία 2000/31/ΕΚ, Προεδρικό Διάταγμα 131/2003), καθώς και από το νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994) που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση.